Uw mening

In het onderstaand vragenformulier is het verstrekken van uw mail-adres optioneel. Indien u uw email-adres opgeeft, geeft u nadrukkelijk toestemming aan DNL-Taalservice om contact met u op te nemen voor verdere informatie. De reactie wordt per email aan het door u opgegeven email-adres gestuurd. De in het kader van voornoemd doel gebruikte persoonlijke gegevens worden met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018) opgeslagen, verwerkt, gebruikt en verwijderd, zoals ook toegelicht in onze verklaring Gegevensbescherming.

Evaluatie Elena