Taaltaken

Deze taaltaken zijn bedoeld voor leerlingen tussen 12 en 15 met een voorsprong in het Nederlands. Taaltaken sturen het leren via een taak: leerlingen werken aan een product dat aan bepaalde eisen moet voldoen, die zijn vastgelegd in een beoordelingstabel (vakterm is rubric). Leerlingen hebben deze tabel en weten dus wat van hen verwacht wordt. De taak heeft een vaste structuur en lay-out, waardoor leerlingen snel vertrouwd raken met deze manier van werken. Voorbeelden van taaltaken zijn een excursie plannen, een interview maken of een poster ontwerpen. De layout van de taken is ontleend aan de Hapklaar-serie van de Taalunie. Je kunt de powerpoints downloaden en naar behoefte en situatie bewerken.