Euregioschool

Voor Nederlands voor de leeftijdgroep van 6 tot 12 jaar bestaat er intussen zo veel materiaal dat het voornaamste probleem de selectie is. Bij de redactie van het (binnen de Euregioschool ontwikkelde) lesmateriaal was de belanrijkste doelstelling de lesvoorstellen in het kader een leerlijn te bewerken. Die leerlijn met de’ can-do statements’ en de ‘taakgerichte’ aanpak heb ik toegelicht in een apart document; daar vindt u ook een overzicht over de woordenschat.

Het door ons geredigeerde lesmateriaal Nederlands voor de leerjaren 3 t/m 6 is ingedeeld naar thema’s; voor de eerste twee leerjaren verwijzen we u graag naar het Elena-pakket.

  • Voor de leerjaren 3 en 4 doen we een voorstel voor 8 lessen, genummerd 1 t/m 8 (zie de rubrieken en lesplannen op deze site); voor de leerjaren 5 en 6 doen we per thema een voorstel voor een taakgerichte activiteit, waarbij de in leerjaar 3 en 4 behandelde stof kort herhaald en vervolgens toegepast en verdiept wordt. Dit materiaal wordt momenteel geredigeerd en is voorlopig off line! Neem contact op met EMR Lingua als u op zoek bent naar lesvoorbeelden over een bepaald thema of in het algemeen vragen hebt over dit aanvullende materiaal.
  • De verdeling van de thema’s, lessen en taken over de leerjaren vindt u in de weekoverzichten. Daarbij willen we er nadrukkelijk op wijzen dat dit slechts suggesties zijn, een hulpmiddel voor het gericht werken aan het beoogde taalvaardigheidsniveau (A1 volgens het Europees referentekader).