Euregioschool

In de Nederlandse grensstreek komen leerlingen al op jonge leeftijd met de buurtaal in aanraking. Als het basisonderwijs hieraan aandacht besteedt, biedt dat leerlingen later wellicht bredere kansen op de grensoverscrhijdende studie- en arbeidsmarkt.

Vanuit die gedachte is rond 2007  het predicaat Euregioschool ontstaan, met als doel de kennis van de taal en cultuur van het buurland te vergroten. Tegenwoordig kunnen scholen in het basis- en secundair onderwijs het label Euregioschool toegekend krijgen als ze aan een reeks voorwaarden voldoen.

Voor basisscholen geldt dat leerlingen 1 x per week  les in de buurtaal krijgen en er wordt samengewerkt met een partnerschool in het buurland. Het Elena-lesmateriaal ondersteunt scholen bij de inrichting van dit buurtaalonderwijs.