6_dialogen


Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Het is blauw.
Is het de pen?
Nee, jammer
Is het de tas?
Ja, goed zo!

Wat wll je later worden?
Ik wil voetballer worden.
Wat doet een voetballer?
Zij speelt voetbal.
Wat wll je later worden?
Ik wil tandarts worden.
Wat doet een tandarts?
Zij helpt mensen.
Wat wll je later worden?
Ik wil politieagent worden.
Wat doet een politieagent?
Hij vangt dieven.