Gegevensbescherming

We supply a translation of our data protection policy in English upon request!

Gegevensbescherming

Indien u informatie opvraagt via deze website, verleent u nadrukkelijk toestemming aan de houder van de website DNL-Taalservice uw gegevens (naam en email-adres) te gebruiken voor het beantwoorden van uw vraag. Het antwoord wordt per email aan het door u opgegeven email-adres gestuurd; we bewaren uw email-adres maximaal 12 maanden na het beantwoorden van de vraag. De in het kader van voornoemd doel gebruikte persoonlijke gegevens (naam en email-adres) worden met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018) opgeslagen, verwerkt en gebruikt, zoals toegelicht in onderstaande verklaring Gegevensbescherming.

Gebruik
We gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze hebt doorgegeven. We geven uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Bewaren en beschermen
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig en maximaal 12 maanden. We verwerken en beveiligen persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid.

Uw gegevens
U kunt desgewenst voor afloop van de termijn van 12 maanden uw gegevens opvragen, laten aanpassen of verwijderen via een mail aan DNL Taalservice.

Uitzondering
U kunt uw gegevens niet laten verwijderen als we deze gegevens nodig hebben om een overeenkomst met u uit te voeren.

Kosten
Een verzoek voor opvragen, laten aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens is gratis.

Hebt u een klacht of bezwaar?
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een klacht indienen via bovenstaand email-adres. U kunt uw klacht ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.